Botox tegen hoofdpijn en migraine

Spanningshoofdpijn of migraine is een veel voorkomende klacht. Het is vaak niet helemaal duidelijk wat de oorsprong is van de hoofdpijnklachten. Is het een klassieke migraine, een spanningshoofdpijn, een mengbeeld of clusterhoofdpijn? Ontstaat het door een manier van leven of is het genetisch? De laatste inzichten tonen dat een verhoogde spanning in bepaalde aangezichtsspieren spieren toch een rol lijkt te spelen in vele vormen van hoofdpijn.

product-botox

Migraine, spanningshoofdpijn en Botox (Botuline toxine). Niet alleen tegen rimpels…

Botuline Toxine is een krachtige spierontspanner en heeft een positief effect op verschillende aandoeningen waarbij een verhoogde spierspanning (tonus) klachten kan geven. Ongeveer driekwart van de patiënten met migraine, spierspanningshoofdpijn of een mengbeeld hiervan hebben baat bij het gebruik van Botuline Toxine. Een duidelijke afname van de klachten en vermindering van medicatie kan worden bereikt.

Om te bepalen waar precies behandeld moet worden, vindt er een gesprek plaats waarbij de lokalisatie van de klacht zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. In sommige gevallen is een behandeling van bijvoorbeeld de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Eventueel, als de klacht uitgebreider is kan op geleide van de lokalisatie ook de achterzijde van het hoofd en de nek behandeld worden.

De Botuline Toxine injecties vinden plaats in de spieren die de hoofdpijnklachten veroorzaken of wel versterken. Deze injecties worden door de meeste patiënten als niet hinderlijk ervaren.

Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk, ongeveer drie tot vier maanden. Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Botuline toxine kunnen zijn roodheid, lichte lokale zwelling en mogelijk een blauw plekje.

Botox, hoe werkt het?

Een behandeling met Botox (Botuline Toxine) is eenvoudig en houdt in dat er op bepaalde plekken kleine hoeveelheden Botuline Toxine (Botox) wordt ingespoten door middel van een injectie met een zeer fijne naald. Het middel zorgt ervoor dat de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de betreffende spieren stagneert waardoor de spieren tijdelijk stil worden gehouden. Dit resulteert in verminderde spierspanning.

De Botox behandeling

Een behandeling met Botuline Toxine (Botox) neemt gemiddeld 20 minuten in beslag. De werking start gemiddeld na twee tot drie dagen en is optimaal na ongeveer twee weken. Het effect van Botuline Toxine (Botox) houdt drie tot vier maanden aan. Daarna kan een behandeling worden herhaald. In principe vindt er geen verdoving plaats voor een behandeling met Botuline Toxine (Botox) daar er gebruik wordt gemaakt van een hele fijne injectienaald. Deze geeft het gevoel van een speldenprik.

Direct na het inspuiten kan er ter plekke enige roodheid en zwelling ontstaan. Dit trekt snel weg en is in de meerderheid van de gevallen na twintig minuten niet meer zichtbaar. Er is geen sprake van napijn. Na de Botox behandeling krijgt de klant informatie met tips voor de eerste uren na de behandeling.

Het traject met onze arts

Tijdens het eerste consult zal een advies en volledige informatie worden verstrekt betreffende de behandeling en de periode daaropvolgend. Uiteraard is er ook schriftelijke informatie beschikbaar. Tijdens het gesprek met de arts zal worden bepaald of de klant geschikt is om een behandeling met Botuline Toxine (Botox) te ondergaan. De arts zal nadrukkelijk informeren naar de huidige gezondheid en eventueel gebruik van medicijnen. Ook zal duidelijk naar voren komen wat de verwachtingen van de klant zijn. Op zijn beurt zal de arts dan beoordelen of deze verwachtingen haalbaar zijn, zodat er een duidelijke overeenstemming zal ontstaan tussen verwachtingen en haalbaarheid. Zodra de klant geschikt is bevonden voor een behandeling zullen er foto’s worden genomen om zo het resultaat achteraf te kunnen vergelijken. De klant krijgt tevens formulieren met aandachtspunten met betrekking tot de nazorg.

Ervaringen

EasyCosmetics

beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen

Afspraak

Boek eenvoudig direct online een afspraak of neem contact op voor vragen en verzoeken.